Figuríny, prostředí, artefakty. Slevy.

Při komunikaci slev a výprodejů využívají prodejci často nejefektivnější kombinaci symbolů: červenou barvu, heslo SLEVA a číslovku oznamující procentuální snížení ceny. Na základě těchto principů funguje většina obchodů.


V záplavě účelných, avšak přece jenom stereotypů, mohou mít na zákazníka lepší dopad výlohy, které ke zmíněným třem bodům přidají špetku kreativity, čímž získá jejich výloha konkurenční komunikační výhodu a připoutá k sobě víc pozornosti zákazníků.


Jednoduchých, a přitom funkčních oznamovacích prostředků, se kterými mohou prodejci pracovat a nápaditě jimi doplňovat zmíněné tři symboly, je mnoho. My jsme si je rozdělili do několika kategorií. Pojďme si je představit na zahraničních výlohách. V prvním díle vás upozorníme na tři z nich, kategorii figuríny, prostředí a jednoduché předměty.


Figuríny


Při rozhodování o tom, zda do figuríny investovat či nikoliv, je dobré si uvědomit, že plastový model nemusí sloužit ve výloze jenom jako věšák, ale může mít též důležitou úlohu v otázce pozitivního vnímání značky, respektive v aktivitě zvyšování obliby značky nebo posilování její hodnoty. A to i v období slev. Jak s figurínou ve výloze pracovat, když má posloužit podpoře výprodeje?

Mnoho ukázek jak s figurínami a prodejními artefakty pracovat najdete na fotografiích níže.


Obrázky: pinterest.com

#slevy #figuríny #sezónnívýprodej #inspirace

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square