Proč by měl i malý obchodník dělat marketing?

Váš obchod funguje docela dobře. Zákazníci chodí. Zboží se prodává. Ale co když můžete prodávat lépe? Mít více zákazníků, kteří se k vám rádi vrací? Přijměte pozvání k malému exkurzu do světa marketingu. Ne, marketing není jen drahá reklama. Spíše plán, jak celé vaše podnikání posílit.


Co je marketing?


Marketing neboli marketingový mix představuje soubor nástrojů, které mají jediný cíl, a to získat a uspokojit rozmanité potřeby zákazníka. Marketingový guru Philip Kotler říká, že: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ Ale neobávejte se odborných definic. Hlavní zásadou efektivního marketingu je umět nabídnout zákazníkům to, co chtějí a dát jim o tom náležitě vědět.


V čem spočívá úspěch?


V dobrém začátku. Ve strategii a plánu. Nejčastější chybou je začít hned s nejviditelnější částí marketingu, s reklamou. Ta však nemá bez pořádných základů a vaší vize opodstatnění. Je to stejné, jako kdyby chirurg začal operaci šitím pacienta. Pokud má být podnik i v budoucnu úspěšný, musí umět jeho majitel pružně reagovat na změny ve svém okolí. Zejména na ty, které se týkají konkurence nebo potřeb zákazníků. (Velmi zjednodušeně řečeno, když prší, prodávám deštníky, když je ostré sluníčko, vystavím k pokladně slušivé sluneční brýle.) Obchodník by měl také umět rozhodovat o předmětu podnikání, jeho cíli a cestě, jak jej dosáhnout.

Zkuste se nyní postavit svému podnikání čelem a projděte si několik základních strategických kroků.


Analyzujte


Podívejte se na svůj podnik a přemýšlejte o něm z hlediska hrozeb, ale také příležitostí. Rozeberte potenciální i reálnou konkurenci. Co nabízí, v čem je lepší, v čem jste lepší vy. Nezůstávejte u prostého popisu faktů. Připravte si strategii, jak zužitkovat vlastní silné stránky, jak omezit hrozby, jak naložit s konkurencí.


Plánujte


Stanovte si reálný cíl. Třeba že v horizontu tří let zvýšíte obrat o třetinu, získáte o polovinu více zákazníků nebo rozšíříte nabídku makronků, a tím získáte širší cílovou skupinu. Váš cíl musí být vždy měřitelný, abyste se měli za co pochválit. A také reálný, abyste nebyli zbytečně frustrováni neúspěchem z nadměrného očekávání.Miřte


Podívejte se na své zákazníky jasnýma očima. Kdo jsou? Kolik jim je? Jaké mají zvyky? Jak často k vám chodí? Nabízíte jim dostatek zboží, nebo by byli ochotni kupovat více? Definujte si nové cílové skupiny. Kdo chcete, aby k vám chodil? Nabídněte jim své stávající produkty a služby zajímavějším způsobem, ukažte možným klientům něco nového, co je osloví.


Oslovujte efektivně


Teprve v této fázi se dostáváme k nejviditelnějšímu marketingu! Začněte analýzou svých marketingových nástrojů - čtyř zásadních položek, na které je třeba se zaměřit - produkt, cena, propagace a místo. Více vám o nich prozradíme v příštím článku. Tyto 4 oblasti zahrnete do svého marketingového plánu. Zjistěte, jak se zákazníky komunikuje vaše konkurence, jaké jsou vaše možnosti, kde můžete zákazníka nejlépe a nejefektivněji oslovit. Stanovte si cíl, kterého chcete dosáhnout, třeba to, že novou reklamou zvýšíte návštěvnost prodejny o polovinu nebo oslovíte nové zákazníky, kteří přinesou vyšší tržbu. Jakmile máte cíl, můžete se pustit do marketingového plánu.


Kontrolujte


Sledujte, zda-li vše probíhá podle plánu. Daří se vám oslovovat nové zákazníky? Rostou tržby očekávaným tempem? Průbežná kontrola je důležitá, protože při pohledu zpět zároveň dohlédnete vpřed a zjistíte, co je potřeba změnit, upravit, vylepšit, abyste svého cíle dosáhli lépe a rychleji.

Právě jste absolvovali první kroky k opravdovému marketingovému plánu, který vaše podnikání podpoří. V příštím díle vám představíme jednotlivé části marketingového mixu. Zdroje fotografií: interiorholic.com, opumo.com, refinery29.com, alifewortheating.com, giftbundlesnbasketscom.

#marketing #výlohovápohotovost

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square